قیمت های جهانی ارزها

# نام ارز قیمت قیمت تومای تغییر در 24 ساعت تغییر در 7 روز حجم بازار نمودار
1 BTC $1000 $1000 > - 10,000 BTC